คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Mini ติดตั้งลงในโฟรเดอร์เซิร์ฟเวอร์แท้ ไม่ควรลงทับกับเซิร์ฟเวอร์อื่น
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 3.7 GB Host Link สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.7 GB Google Drive Link 1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.7 GB Google Drive Link 2 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop