คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Mini ติดตั้งลงในโฟรเดอร์เซิร์ฟเวอร์แท้ ไม่ควรลงทับกับเซิร์ฟเวอร์อื่น
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 3.7 GB Google Drive Link 1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.7 GB Google Drive Link 2 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.7 GB Google Drive Link 3 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.7 GB Google Drive Link 4 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop