Job Quest : Swordman

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปลงทะเบียนที่เมือง Izlude จากนั้นเดินไปยังอาคารด้านซ้ายของเมืองที่พิกัด Izlude (52, 136)

ต่อไปให้เราเข้าไปด้านในเพื่อคุยกับ Npc ในรูปแล้วจะมีให้เราเลือก "เปลี่ยนอาชีพ"

แล้วเขาจะให้เราลงทะเบียนเลือก "เซ็นชื่อ" เพื่อที่จะได้เริ่มการทดสอบเปลี่ยนอาชีพ Swordman

จากนั้นเขาจะให้เราไปคุยกับ Npc ที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายของห้องนี้
เพื่อทำการทดสอบ เมื่อเรามาคุย แล้วเขาจะพาเราเข้าไปอีกห้องเพื่อทดสอบ

พอเข้ามาในห้องนี้แล้วจะพบกับ Npc ดังรูป เขาจะบอกว่า เราจะต้องผ่านการทดสอบภายใน 10 นาที ซึ่งการทดสอบนี้จะมีด้วยกัน 3 ด่าน

จากนั้นให้เราเดินมาคุยกับ Npc ทหารดังในรูป จากนั้นเขาจะพาเราเข้าห้องทดสอบ

นี่เป็นด่านทดสอบแรกที่เราจะได้เจอ พยายามเดินไปอย่าให้ตกลงไปในหลุมดำ

*หมายเหตุ : ถ้าเราตกลงไปข้างล่าง ต้องรีบหาทางออกให้ได้ เพราะในนั้นจะมีมอนเตอร์ ซึ่งถ้าเราตายต้องเริ่มการทดสอบใหม่หมด

นี่เป็นด่านทดสอบที่สอง (มี Chonchon ด้วยระวังกันหน่อย) จะเป็นสะพานไม้ยาวๆ ให้เดินอย่างระมัดระวังอย่าให้ตกเหมือนกัน
เมื่อเราเดินผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด่านแล้วจะมี Npc ที่ชื่อ Mae ยืนอยู่ให้คุยกับเขา และจะมีคำประกาศว่าคุณผ่านการทดสอบแล้ว

แล้วให้กลับไปคุยกับ Npc ที่เราคุยในตอนแรก เขาจะถามเราให้เลือกตอบ "เปลี่ยนอาชีพ"

Job Quest : Thief

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้ไปที่เมือง Morroc พิกัด 28 294 ให้เราเข้าวาร์ป ที่อยู่ด้านซ้ายบนของเมือง

ให้เราเข้าวาร์ปซ้ายบนของแผนที่ moc_ruins พิกัด (61,161)

จากนั้นให้เดินไปเข้าวาร์ป ที่บริเวณกลางแผนที่ (บริเวณจุดแดงในรูป)

เมื่อมาถึงห้องนี้ ให้เข้าไปในห้องทางด้านซ้าย และคุยกับ NPC ที่ชื่อ Thief Guide

คุยกับ NPC ที่ชื่อ Thief Guide แล้วเขาจะถามเราว่า
เจ้ามาสมัครเป็น Thief หรือเปล่า ให้เราเลือก "ข้าต้องการเป็น Thief"

จากนั้นเขาจะให้เราไปเก็บเห็ดที่ฟาร์ม

ให้เราไปยังแผนที่ moc_ruins พิกัด (141,125)
และคุยกับ NPC ที่ชื่อ Mr.Irrelevant และเค้าจะส่งเราไปที่ฟาร์มเห็ด
ที่ฟาร์มเห็ด ให้เราตีมอนสเตอร์ที่ชื่อ Orange Mushroom เพื่อเก็บเห็ด
โดยจะมีเห็ด 2 ชนิดโดยเห็ด 2 ชนิดจะมีคะแนนที่แตกต่างกันดังนี้
1. Orange Net Mushroom ที่มีค่า 3 คะแนน
2. Orange Gooey Mushroom ที่มีค่า 1 คะแนน

เมื่อเก็บเห็ด 2 ชนิดรวมกันได้มากกว่า 25 คะแนนแล้ว ให้เดินออกจากฟาร์มเห็ด
โดยเดินมาบริเวณ ข้างล่างตรงกลางของแผนที่ หรือใครพก Butterfly Wing ไว้ก็กดใช้ได้เลย

จากนั้น ให้เรากลับไปยังห้องสมัครเปลี่ยนอาชีพเช่นเดิม
คุยกับ NPC ที่ชื่อ Comrade (ดังรูป) แล้วเขาจะคิดคะแนนให้เรา

Job Quest : Merchant

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้ไปที่เมือง Alberta พิกัด (37,41) และเข้าวาร์ปไปข้างใน

เมื่อเข้ามาแล้วให้คุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Merchant และให้เลือกตอบ "ต้องการเป็น Merchant"

จากนั้นเขาจะบอกรหัสสินค้า และสุ่มให้เราไปส่งสินค้าเพียงที่เดียวเท่านั้น จากทั้งหมด 4 ที่

คุยกับ NPC Merchant Guildsman เค้าจะบอกสถานที่ที่เราต้องไปส่งสินค้า และให้เราใส่รหัสสินค้าที่ได้มาจาก NPC คนแรก

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 1
เมือง Prontera จะอยู่บริเวณ มุมขวาล่างของเมือง พิกัด 248,42

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 2
เมือง Geffen จะอยู่บริเวณ มุมซ้ายบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 65,177

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 3
เกาะ Byalan สามารถนั่งเรือจากเมือง Izude ไปได้ ถ้าเราต้องมาส่งของที่นี่ NPC ตัวแรกจะฝากจดหมายมาให้กับ
Kafra ด้วยและเมื่อส่งจดหมายแล้ว จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 200 zeny

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 4
เมือง Morroc จะอยู่บริเวณโรงแรมมุมขวาบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 271 269 เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เข้าวาร์ปขวาอีกที

เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อย เราจะได้รับใบเสร็จมา 1 ใบ ให้กลับไปที่ Alberta คุยกับ NPC Student เพื่อส่งใบเสร็จให้

จากนั้นให้กลับมาคุยกับ NPC Merchant อีกทีเขาจะเปลี่ยนอาชีพให้เราทันที
ซึ่งถ้าหากในตอนแรกเราจ่ายค่าลงทะเบียนไป 500 zeny เราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 500 zeny เราถึงจะได้เปลี่ยนอาชีพ

Job Quest : Acolyte

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปเมือง Prontera จากนั้นให้เดินไปทางขวาบนของเมืองจะเจอโบสถ์อยู่หลังหนึ่ง
พิกัด (234, 314) ให้เดินเข้าไปในโบสถ์ หลังจากเข้าไปในโบสถ์แล้วทางขวามือจะเจอประตูแรก ให้เดินเข้าไป...

ด้านในสุดของห้องจะพบกับหลวงพ่อ Father Mareusis ให้คุยกับท่าน บอกท่านว่า "หลวงพ่อข้าต้องการเป็น Acolyte"

หลวงพ่อจะบอกให้เราไปแสวงบุญซึ่งต้องไปหาบาทหลวงคนนึง แต่จะสุ่มให้เราไปแค่ 1 ใน 3 คนนี้ ได้แก่
1. บาทหลวง Yosuke
2. บาทหลวง Rubalkabara
3. แม่ชี Mathilda


สถานที่แสวงบุญแบบที่ 1
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Rubalkabara ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูขวาของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางขวาอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild03
• เดินไปยังพิกัด (365, 255) จะพบกับบาทหลวง Rubalkabara
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง

สถานที่แสวงบุญแบบที่ 2
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Yosuke ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูซ้ายของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางซ้ายอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild00
• เดินไปยังพิกัด (208, 218) จะพบกับบาทหลวง Yosuke
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง

สถานที่แสวงบุญแบบที่ 3
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาแม่ชี Mathilda ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินทางดังต่อไป
• ใช้บริการ Teleport จาก Kafra ที่ใดก็ได้ในเมือง Prontera เพื่อไปสู่เมือง Morroc
• เดินออกทางประตูบนของเมือง Morroc เพื่อเข้าสู่แผนที่ moc_fild07
• เดินไปยังพิกัด (41, 355) จะพบกับแม่ชี Mathilda
• คุยกับเธอ หลังจากคุยเสร็จ เธอจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้ง

หลังจากกลับมาจากการแสวงบุญให้คุยกับหลวงพ่ออีกครั้ง หลวงพ่อจะเปลี่ยนให้เราเป็น Acolyte ทันที

Job Quest : Archer

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปที่เมือง Payon จากนั้นเดินออกจากวาร์ป ทางด้านบนของเมือง
เมื่อถึง Map ด้านนอก ให้เดินไปทางบ้านขวาบน ที่พิกัด pay_arche (140,160)

คุยกับ Npc ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Archer (payon_in02 65, 67) ที่อยู่กลางห้อง เพื่อขอลงทะเบียน
เมื่อคุยกับ เจ้าหน้าที่สมาคม Archer แล้วให้ตอบตามขั้นตอน ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง

เจ้าหน้าที่จะบอกให้ผู้สมัครรวบรวมไม้ Trunk มามอบให้โดยจะไม่กำหนดว่าต้องครบทั้ง 4 ชนิด
ซึ่งจะใช้ไม้ อย่างละกี่ท่อนก็ได้ให้คะแนนรวมกันได้อย่างน้อยสุด 25 คะแนนหรือตั้งแต่ 25 คะแนน ขึ้นไปก็ได้ ซึ่งคะแนนสูงสุดคือ 40 คะแนน
หรือจะหาให้ได้มากกว่า 40 คะแนน ก็ได้ โดยไม้แต่ละอันมีคะแนนดังนี้

Thunk 1คะแนน
Baren Thunk2คะแนน
Solid Thunk3 คะแนน
Grained Thunk5 คะแนน

จากรูปตัวอย่างข้างล่างนี้เราใช้ไม้ที่มี 1 คะแนน จำนวน 80 อัน จึงรวมเป็น 80 คะแนน

แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็น Archer ได้สมใจแล้ว

Job Quest : Magician

เงื่อนไขในการทำเควส

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปที่เมือง Geffen พิกัด (65,176) จะพบอาคารสมาคมนักเวทย์อยู่ด้านซ้าย (ตามลูกศรใน Minimap)

ให้คุยกับ NPC ที่ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Mage ซึ่งยืนอยู่ด้านในสุดของสมาคม และให้เลือกตอบ " ต้องการเป็น Mage "

เขาจะให้เราลงชื่อเพื่อสมัครเป็น Mage ให้เราเลือกตอบ " ลงทะเบียน "

และเขาจะบอกให้สร้างน้ำยาเพื่อทดสอบ โดยเขาจะสุ่มเลือกการทดสอบให้ หมายเลข 1-4 จากทั้งหมด 4 หมายเลข

สูตรผสมน้ำยา

หลังจากที่ทราบหมายเลขน้ำยาที่ต้องทำแล้ว ให้เดินมาด้านขวาของห้องจะพบกับตู้หนังสือ ซึ่งจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำยาทั้งหมด

ซื้อน้ำยา Payon Solution และ Morroc Solution ตามรูปภาพข้างล่าง

Number Item ส่วนผสม รหัสน้ำยา ตัวช่วยกระตุ้น
น้ำยาหมายเลข 1

น้ำยา Payon Solution

Jellopy x2 ea

Fluff x3 ea

Milk x1 ea

8472 Yellow Gemstone
น้ำยาหมายเลข 2

ไม่ใช้น้ำยาเป็นส่วนผสม

Jellopy x3 ea

Fluff x1 ea

Milk x1 ea

3735 Red Gemstone
น้ำยาหมายเลข 3

น้ำยา Payon Solution

Jellopy x6 ea

Fluff x1 ea

2750 Blue Gemstone
น้ำยาหมายเลข 4

น้ำยา Morroc Solution

Jellopy x2 ea

Fluff x3 ea

5429 1 Carat Diamond

NPC ที่ชื่อ Milk Merchant อยู่ที่ Prontera พิกัด (73,134)
เมื่อเครื่องผสมน้ำยาผสมเสร็จจะได้รับ Unknown Test Tube 1 ea

ให้กลับไปคุยกับ NPC ที่เราคุยในตอนแรกคือ เจ้าหน้าที่สมาคม Mage เขาจะถามอีกครั้ง
ให้เราเลือกตอบ " ต้องการเป็น Mage "

Job Quest : Wizard

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Magician Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้ไปที่เมือง Geffen พิกัด (120,110) เข้าไปข้างในและเดินขึ้นไปชั้นบนสุดของหอคอย

ให้เราคุยกับ NPC Wizard Guildsman เลือก "ข้าต้องการเป็น Wizard"

การทดสอบหา Item

เขาจะให้เราหา Item มาให้เขา โดยจะสุ่มไอเท็มเป็น 2 แบบดังตัวอย่างด้านล่าง
(ถ้าเรามี Job Level 50 จะข้ามขั้นตอนหาไอเท็มนี้ไปเลย)

Item แบบที่ 1

Blue Gemstone x 10 ea

Red Gemstone x 10 ea

Yellow Gemstone x 10 ea

Item แบบที่ 2

Red blood x 5 ea

Crystal blue x 5 ea

Wind of verdure x 5 ea

Green Live x 5 ea

การทดสอบตอบคำถาม

ให้มาคุยกับ NPC Gloomy Wizard ที่อยู่มุมล่างของห้อง
เลือกตอบ "ข้าต้องการทดสอบ" เขาจะให้เรา ตอบคำถาม 10 ข้อ
โดยจะสุ่มชุดคำถามมา 3 แบบด้วยกัน (ให้ดูเฉลยด้านล่างเพื่อตอบได้เลย)

คำถามชุดที่ 1

1. ทักษะใดไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อมี Fire Wall?
ตอบ : Napalm Beat Lv. 4
2. อะไรที่เกิดขึ้นกับมอนสเตอร์หลังจากถูกแช่แข็งโดย Frost Diver?
ตอบ : เปลี่ยนเป็นธาตุ Water
3. เมื่อท่านใช้สกิล Napalm Beat ที่ Lv.10 จะมีค่า MATK เท่าไหร่ ที่จะทำ Dmg?
ตอบ : 1.7x
4. ไอเท็มใดที่จำเป็นต่อการใช้สกิล Stone Curse?
ตอบ : Red Gemstone
5. ทักษะใดไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อมี Safety Wall?
ตอบ : SP Recovery Lv. 6
6. ท่านจะฟื้นค่า Sp ทุกๆ 10 วินาที เป็นจำนวนเท่าใด หากท่านมีสกิล SP Recovery Lv. 7?
ตอบ : 21
7. หากท่านมี Sp 50% ท่านจะโดนโจมตีลดลงและใช้ Sp เท่าใด เมื่อใช้ Energy Coat?
ตอบ : โดนโจมตีลดลง 18%, ใช้ Sp 2%
8. Lv. 6 Safety Wall จะใช้ Sp เท่าใด และป้องกันการโจมตีได้กี่ครั้ง?
ตอบ : ใช้ Sp 40, ป้องกันได้ 7 ครั้ง
9. Lv. 10 Thunder Storm ต้องใช้ Sp เท่าใดในการใช้สกิล
ตอบ : 74
10. สกิลชนิดใดที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ใน Byalan Dungeon?
ตอบ : Lightning Bolt

คำถามชุดที่ 2

1. Stat ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Wizard คืออะไร?
ตอบ : ตอบ INT
2. ธาตุใดที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยสกิลสาย Bolt?
ตอบ : ตอบ Earth
3. อะไรไม่ใช่ลักษณะสำคัญของ Wizard?
ตอบ : ตอบ หาเงินได้ง่าย
4. เมืองใดคือบ้านเกิดของ Wizard?
ตอบ : ตอบ Geffen
5. การ์ดชนิดที่ไม่ได้เพิ่ม INT?
ตอบ : ตอบ Andre Card
6. อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของ Wizard เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ?
ตอบ : ตอบ พลังการโจมตีเวทย์สูง
7. ค่า INT จะบวกเพิ่มเท่าใด เมื่อจ๊อบเลเวลเท่ากับ 40?
ตอบ : ตอบ 5
8. ไอเท็มใดที่ Wizard ไม่สามารถสวมใส่ได้?
ตอบ : ตอบ Cap
9. ในการเปลี่ยนอาชีพ Magician หินชนิดใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของตัวเร่งปฏิกิริยา?
ตอบ : ตอบ Red Blood
10. การ์ดชนิดใดไม่ได้เพิ่มพลังด้านเวทมนตร์?
ตอบ : ตอบ Magnolia Card

คำถามชุดที่ 3

1. มอนสเตอร์ใดที่ดรอป Guard Slot?
ตอบ : ตอบ Pupa
2. มอนสเตอร์ชนิดใดที่กำจัดง่ายที่สุดสำหรับ Magician?
ตอบ : ตอบ Flora
3. มอนสเตอร์ชนิดใดที่ไม่โดนสกิล Stone Curse?
ตอบ : ตอบ Evil Druid
4. ท่านจะทำ Dmg เท่าไหร่เมื่อใช้ธาตุ Wind โจมตีมอนสเตอร์ธาตุ Water Lv. 3?
ตอบ : ตอบ 200%
5. หาก Baby Desert Wolf ต่อสู้กับ Familiar ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ?
ตอบ : ตอบ Baby Desert Wolf
6. มอนสเตอร์ชนิดใด ที่ไม่สามารถนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง?
ตอบ : ตอบ Roda Frog
7. มอนสเตอร์ชนิดใดที่แพ้ Fire?
ตอบ : ตอบ Hammer Goblin
8. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มีค่าป้องกันเวทมนตร์เยอะที่สุด?
ตอบ : ตอบ Caramel
9. เลือกมอนสเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่เดียวกัน
ตอบ : ตอบ Spore
10. มอนสเตอร์ชนิดใดไม่ได้เป็น Undead?
ตอบ : ตอบ Deviace

ตอบคำถามเสร็จแล้วให้คุยกับ Gloomy Wizard อีกครั้งนึงเพื่อเข้ารับการทดสอบ (เลือกหัวข้อตามรูปภาพด้านล่าง)

เขาจะส่งเรามายังห้องรอก่อนทดสอบ ให้เราคลิกที่ "Wizard Test Waiting Room" เพื่อเข้ารับการทดสอบ
โดยการทดสอบจะมี 3 ห้อง แต่ละห้องจะมีมอนสเตอร์อยู่ 3 ธาตุคือ ธาตุน้ำ, ดิน, ไฟ
และจะมีเวลาให้ ห้องละ 3 นาที เมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ปรกติในห้องนั้นๆ หมดเเล้ว
ก็จะพบกับ Boss ผู้คุมห้อง โดยส่วนนี้จะมีเวลาในการกำจัด 1 นาที โดยมอนสเตอร์
แต่ละห้องสามารถดูจากตัวอย่างด้านล่างได้เลย

ห้องที่ 1 มอนสเตอร์ธาตุน้ำ

Phen Marin

Obeaune Marina

Shellfish Magnolia

Vadon Cornutus

Boss ประจำห้องนี้คือ  Marine Sphere ลูกน้องคือ Hydra 4ตัว

ใช้สกิล Lightening Bolt

ห้องที่ 2 มอนสเตอร์ธาตุดิน

Giearth Vitata

Orc Warrior Hode

Goblin Savage

Yoyo Bigfoot

Deniro Caramel

Mantis

Boss ประจำห้องนี้คือ Flora

ลูกน้องคือ Mandragora 6ตัว

ใช้สกิล Fire Bolt

ห้องที่ 1 มอนสเตอร์ธาตุน้ำ

Desert Wolf Scorpion

Metaller Elder Willow

Zerom Peco Peco

Frilldora Goblin

Boss ประจำห้องนี้คือ   Greatest General ลูกน้อง Horong 2 ตัว

ใช้สกิล Cold Bolt

หากทดสอบเวทย์มนต์ผ่านแล้ว เขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้กับเรา

Job Quest : Knight

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Swordman Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้เรามาที่เมือง Prontera พิกัดที่ (48,343) ด้านซ้ายบนของเมืองจะเป็นที่อยู่ของ Knight Guild
เข้ามาแล้วให้เราคุยกับ NPC ที่ชื่อ Chivalry Captain (Captain Herman)
พิกัดที่ prt_in 88,100 เค้าจะบอกเราว่า เราต้องทำการทดสอบ เพื่อเปลี่ยนอาชีพเป็น Knight

เขาจะให้เรากรอกใบสมัครก่อนเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็น Knight

หลังจากนั้น ให้เราไปคุยกับ Sir Andrew พิกัดที่ prt_in 75,106 เพื่อทำการทดสอบแรก

เขาจะให้เรา หา Item ต่างๆ มาให้เขา การหา Item นั้นจะเป็นการ Random มาให้หา
เมื่อนำ Item ทั้งหมดกลับมาให้เขา เราจะผ่านการทดสอบที่ 1ซึ่ง Item ที่เขาให้หาจะมี 2 ชุดคือ

Item ชุดที่ 1

Elder Pixie's Moustache x 5 ea

Wing of Red Bat x 5 ea

Orcish Voucher x 5 ea

Moth Dust x 5 ea

Reptile Tongue x 5 ea

Mane x 5 ea

Item ชุดที่ 2

Bug Leg x 5 ea

Heart of Mermaid x 5 ea

Snail's Shell x 5 ea

Sharp Scell x 5 ea

Old Frying Pan x 5 ea

Maneater Blossom x 5 ea

หลังจากนั้นให้ไปคุยกับ Sir Jamges Syracuse ที่ยืนอยู่มุมโต๊ะ พิกัดที่ prt_in 71,92
เขาจะถามคำถามเรา 5 ข้อให้เราเลือกตอบ 4,3,3,1,2 ตามลำดับ
และจะมี คำตอบต่อมาอีก 3 ข้อ ให้ตอบ 1,1,1 แล้วเราจะผ่านการทดสอบนี้

ให้เราไปคุยกับ Sir Windsor ที่ยืนโยนเหรียญอยู่ข้างๆกระถางต้นไม้
พิกัดที่ prt_in 78,94 เราจะถูกส่งไปห้องรับรอง เพื่อรอการทดสอบ
การทดสอบที่ 3 นี้เราต้องทำการกำจัด Monster ในห้องให้หมดภายใน 3 นาที

เขาจะส่งเราเข้าไปที่ห้องทดสอบ ซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วให้คลิกเข้าไปในห้อง

นี่เป็นห้อง ทดสอบที่ 1 จะมี Monster Argos,Andre,Deniro,Piere,Dustiness

นี่เป็นห้อง ทดสอบที่ 2 จะมีมอนสเตอร์คือ Drainliar, Desert Wolf, Anacondaq และ Frilldora

ห้องทดสอบนี่เป็น ห้องที่ 3 ซึ่งเป็นห้องสุดท้าย จะมี Goblin 4 แบบ 6 ตัว

เมื่อออกจากห้องทดสอบแล้ว ให้กลับไปคุยกับ NPC ชื่อ Chivalry Captain

การทดสอบที่ 4 ให้เราไปคุยกับ Lady Amy ( Lady Amy) พิกัดที่ prt_in 70,107 ผู้หญิงที่อยู่มุมห้องเราต้องตอบคำถาม เพื่อทดสอบ มารยาท โดยให้เลือกตอบตามนี้ 2,3,1,1,3,2,3,1,1,2 ก็จะผ่านการทดสอบไปได้

การทดสอบต่อไปให้เราไปคุยกับ Sir Edmond ( Sir Edmond ) พิกัดที่ prt_in 71,99 เค้าจะส่งเราไปยังห้องทดสอบ

ดังรูปด้านล่าง เขาจะส่งเรามายังห้องที่มีมอนสเตอร์ เช่น Lunatic , Poring เป็นต้น โดยให้เรายืนอยู่เฉยๆแล้วจะผ่านเอง (ย่ำๆๆ ยืนอยุ่เฉยๆ)

การทดสอบสุดท้ายให้เราไปคุยกับ Sir Gray ( Sir Gray) พิกัดที่ prt_in 86,92
เขาจะมี คำถาม 4 ข้อ ให้เราเลือกตอบตามข้อต่างๆดังนี้ 3,3,2,2 ก็จะผ่านไปได้

หลังจากนั้น ให้กลับไปคุยกับ Chivalry Captain (Captain Herman) หัวหน้าสมาคม เราก็จะได้เปลี่ยนเป็นอาชีพ Knight ถ้าเราเปลี่ยนที่ Job. 40 จะได้ White Potion 3 ขวด ส่วนถ้าเปลี่ยนที่ Job. 50 ก็จะได้ White Potion จำนวน 7 ขวด

ผู้เล่นสามารถเช่า PecoPeco กับ NPC ตามรูปภาพด้านล่าง

Job Quest : Hunter

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Archer Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปที่เมือง Payon จากนั้นเดินออกจากวาร์ป ทางด้านขวาของเมือง
เมื่อถึง Map ด้านนอก ให้เดินไปทางขวา ล่าง ขวา อย่างละ 1 แผนที่ จะพบเเมพ pay_fild10
ให้เดินไปที่ พิกัด pay_fild10 143, 250 เมื่อถึง ให้คุยกับ Npc ตามภาพเพื่อวาร์ปเข้าไปยังสมาคมฮันเตอร์

เมื่อเข้ามาแล้วคุยกับ Hunter Sharon และตอบคำถามพื้นฐานทั้งหมดดังนี้

A เมื่อท่านเป็น Archer และไม่รู้ว่าต้องไปล่ามอนสเตอร์ที่ใด ท่านจะทำอย่างไร?
Q : สำรวจดูก่อน
A แต่ท่านอยู่ในเมือง Payon ท่านจะไปที่นั่นอย่างไร?
Q : เดินทางโดย Kafra หรือ เดินทางไปที่นั่นกับเพื่อน
A ท่านจะหาเงินโดยวิธีใด?
Q : ขายของที่ไม่มีประโยชน์ หรือ ไปล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆ
A ถ้าท่านคิดว่า ไม่สามารถสู้ซึ่งๆหน้ากับ Hode ได้ท่านจะทำอย่างไร?
Q : ยิงมันจากที่สูงที่สามารถยิงได
A ถ้าท่านพบว่าแถบ Hp ที่เคยเป็นสีเขียว เหลือน้อยมากจนเป็นสีแดง ท่านต้องการการรักษาจากนักบวชท่านจะขออย่างไร?
Q : ขอร้อง..รบกวนฮีลให้ข้าหน่อยเถอะ
A ท่านคิดว่า หนทางที่ดีที่สุดในการเเลกเปลี่ยนคืออะไร?
Q : ตั้งห้องสนทนารอจนกว่าจะมีคนซื้อเข้าห้องมา หรือ มองหาคนที่ต้องการจะซื้อ
A เมื่อท่านพบผู้ที่กำลังขอ ท่านจะทำอย่างไร?
Q : บอกพื้นที่ล่ามอนสเตอร์ใกล้ๆให้กับเขา
A ระหว่างทาง ท่านพบผู้เล่นหลงทาง ท่านจะทำอย่างไร?
Q : บอกทิศทางที่่ถูกต้องแก่เขา หรือ พาเขาไปส่งยังสถานที่ที่ต้องการ
A ถ้าท่านพบผู้เล่นอื่นกำลังสู้กับ Boss Monster ท่านจะทำอย่างไร?
Q : ช่วยเขาสู้ถ้าเขาร้องขอความช่วยเหลือ
A ระหว่างทางกลับ ท่านพบไอเท็มมีค่าตกอยู่บนพื้น ท่านจะทำอย่างไรกับมัน?
Q : หาว่าใครเป็นเจ้าของ หรือ เดินผ่านมันไป


*****หรือตอบตามนี้ *****
ข้อ 1 ตอบ 2 - 3 ก็ได้
ข้อ 2 ตอบ 2 - 3 ก็ได้
ข้อ 3 ตอบ 2 - 3 ก็ได้
ข้อ 4 ตอบ 4
ข้อ 5 ตอบ 1
ข้อ 6 ตอบ 2 - 3 ก็ได้
ข้อ 7 ตอบ 1
ข้อ 8 ตอบ 1 - 2 ก็ได้
ข้อ 9 ตอบ 1
ข้อ 10 ตอบ 2 - 3 ก็ได้
ตอบตามนี้ 100 คะแนนเต็ม

เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ให้เดินมาทางด้านซ้ายเพื่อทดสอบการหาไอเทมกับ Npc Demon Hunter
ซึ่งจะสุ่มไอเทมที่ต้องการให้หาทั้งหมด 5 ชุดซึ่งจะต้องรวบรวมและนำมาให้กับเขา

ตัวอย่างชุดไอเท็มที่ต้องสุ่มหา ทั้งหมดมีดังนี้

---- Item Set 1 ----

Bill of Birds x 3

Skel-Bone x 5

Green Herb x 3


---- Item Set 3 ----

Dokebi Horn x 3

Piece of Egg Shell x 3

Fluff x 10


---- Item Set 5 ----

Tooth of Bat x 3

Sticky Mucus x 1

Bear's Footskin x 1

---- Item Set 2 ----

Venom Canine x 3

Animal Skin x 3

Red Herb x 15


---- Item Set 4 ----

Yellow Herb x 9

Worm Peelings x 9

Shell x 9


---- Item Set 6 ----

Porcupine Spike x 2

Yoyo Tail x 1

Acorn x 1


---- Item Set 7 ----

Claw Of Desert Wolf, x 5

Trunk x 5

White Herb x 3

เมื่อเรานำไอเทมทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายกลับมาให้ Demon Hunter เรียบร้อยแล้วเค้าจะบอกให้เราไปยังสมาคม Archer
เพื่อทดสอบด่านสุดท้ายซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการหลบหลีก ไล่ลาและความแม่นยำของ Hunter

เดินเข้ามาด้านใน เเล้วเข้าวาร์ปด้านขวา ตามรูป

เมื่อเข้ามาภายในห้องจะพบกับNpc ผู้คุมสอบชื่อ Guild Master
เขาจะอธิบายวิธีการสอบ หลังจากคุยกับเขาเเล้วให้เลือกตอบ "เริ่มการทดสอบ"

เขาจะส่งเราเข้ามา ห้องรอการทดสอบ ให้เรากดเข้าไปในห้อง Waiting Room"
เพื่อทำการทดสอบ แต่ถ้ามีคนทดสอบอยู่ให้เรารอ จนกว่าคนนั้นทดสอบเสร็จ จึงจะถึงตาเรา

เมื่อเข้ามาทดสอบจะมีเวลา 3 นาทีในการค้นหา Monster เพื่อกำจัด
ต้องกำจัด Monster ที่มีชื่อ Job Change Monster เท่านั้น (ดังรูป) ให้ได้อย่างน้อย 4 ตัว

หลังจากกำจัด Monster ครบเเล้ว จะต้องไปกดสวิตส์สีดำ ตรงกลางแผนที่ (ดังรูป)

เมื่อกดสวิตส์สีดำเเล้ว จะมีเวลา 30 วินาที ให้เรารีบเดินไปด้านบนเพื่อเข้าวาร์ป (ดังรูป) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทดสอบ

เมื่อออกมาเเล้ว ให้กลับไปคุยกับ Guild Master เขาจะมอบ Necklace of Wisdom
เพื่อใช้ในการเปลี่ยนอาชีพ Hunter เมื่อได้เเล้วให้กลับไปคุยกับ Hunter Sharon อีกครั้ง

เมื่อคุยกับ Hunter Sharon เขาจะเปลี่ยนอาชีพให้เราเป็น Hunter ทันที

Job Quest : Priest

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Acolyte Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปที่เมือง Prontera พิกัด 234 314 และเข้าไปข้างใน

เข้าห้องแรกด้านซ้ายมือ / คุยกับ Father Thomas เลือก "ข้าต้องการเป็น Priest"

เขาจะให้เราไปแสวงบุญกับผู้บำเพ็บต้นทั้ง 3 คน (เฉพาะผู้ที่เปลี่ยน JOB40เท่านั้น)

สำหรับผู้ที่มี Job Level 50 จะไม่ต้องเดินทางไปแสวงบุญ

บาทหลวง Rubalkabara อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองProntera (prt_fild03 365, 255) – เริ่มเดินทางจาก Prontera>ขวา>บน>ขวา

แม่ชี Mathilda อยู่แผนที่ด้านบนเมือง Morroc เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Prontera (moc_fild07 41, 355) – เริ่มเดินทางจาก Morroc>บน

บาทหลวง Yosuke อยู่ใกล้ๆ สะพานของแผนที่ ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Prontera (prt_fild00 208, 218) – เริ่มเดินทางจาก Prontera>ซ้าย>บน>ซ้าย

เราเดินทางไปหาผู้บำเพ็ญตนครบแล้วให้มาคุยกับ "Father Thomas" อีกครั้งเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ

เข้าห้องทดสอบให้คุยกับ Father Peter เพื่อเข้ารับการสอบ

ห้องทดสอบที่ 1 ให้เรากำจัดฝูง Zombie ภายในเวลา 5 นาที โดยใช้สกิล Heal

ห้องทดสอบที่ 2 จะมี Monster มากมายที่จะเข้ามาคุยกับเรา
ให้เราเลือกตอบข้อ 2 ตลอด (ตอบ "ไปให้พ้น เจ้าปีศาจ") แล้วเราก็จะผ่านไปได้

เมื่อถึงวาป จะเจอเหล่า Mummy ให้เรารีบวิ่งหนีไปเพื่อเข้าวาปอีกฝั่ง

การทดสอบที่ 3
มาคุยกับ Father Thomas เขาจะให้เราไปหา Sister Cecile ที่อยู่ด้านล่าง

คุยกับ Sister Cecile เขาจะให้เราตอบคำถาม ให้เราเลือกตแบดังนี้
- แน่นอน / - ไม่ / - ใช่ / - ใช่ / - ใม่ / - ไม่ / - ใช่ /- ข้าสาบาน
เมื่อตอบคำถามเสร็จเขาจะให้เรากลับไปหา Father Thomas และเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เราทันที

Job Quest : Assassin

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Thief Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ให้ไปที่แผนที่ moc_fild16 พิกัด (205,292) จะเป็นทางเข้าอาคารเปลี่ยนอาชีพ

ต่อไปให้เราเข้าไปคุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Guildsman พิกัด 19 33 ให้ตอบข้อแรก "ข้ามาสมัครเป็นAssassin" แล้วเขาก็จะส่งเราไปอีกห้องนึง

ให้เราคุยกับ Assassin Khai ซึ่งจะหลบอยู่หลังเสาด้านขวาของห้อง วิธีที่เขาจะคุยด้วย คือเราจะต้องเดินผ่านเขาเท่านั้น
เขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งว่าต้องการเป็น Assassin จากนั้นเขาก็จะส่งเราไปยังห้องถัดไป

เมื่อเข้ามาห้องนี้แล้ว ให้เราเดินตรงขึ้นไป แล้วจะมีคำถามลึกลับขึ้นมาโดยที่เราจะไม่เห็นตัว NPC จะต้องตอบคำถามให้ได้ 9 ใน 10 ข้อ จึงจะผ่าน
หากตอบไม่ผ่านสามารถตอบใหม่ได้เรื่อยๆ โดยการเดินถอยหลัง แล้วเดินกลับมาใหม่ โดยคำถามจะสุ่ม ทั้งหมด 3 ชุดๆละ 10 ข้อดังนี้
(ให้ดูเฉลยด้านล่างเพื่อตอบได้เลย)

คำถามชุดที่ 1

1. ทักษะใดไม่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ได้ทักษะ Grimtooth?
ตอบ : Training Right Hand Lv 2, Right Hand Mastery Level 5
2. Enchant Poison เป็นทักษะในการเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างลงไปในอาวุธ คุณสมบัตินั้นคืออะไร?
ตอบ : ธาตุพิษ
3. ผลจากการเรียนรู้ทักษะ Right Hand Mastery Lv 4 คืออะไร?
ตอบ : พลังโจมตีกลับคืนเป็น 90 %
4. ไอเท็มใดที่ใช้ในทักษะ Venom Dust?
ตอบ : Red Gemstone
5. ทักษะใดที่สามารถเรียนรู้ได้หลังจากมี Enchant Poison Lv 5?
ตอบ : Venom Dust
6. ทักษะใดที่ทำให้ท่านล่องหน?
ตอบ : Cloaking
7. เมื่อใดที่ท่านไม่สามารถใช้งาน Venom Splasher?
ตอบ : เมื่อไม่มี Red Gemstone
8. เมื่ออาวุธใส่ Vadon Card (เพิ่มพลังในการโจมตีด้วยธาตุไฟ 2%) จะโจมตีมอนสเตอร์ใดจะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด?
ตอบ : Elder Willow
9. เมื่อใช้ทักษะ Double Attack ด้วย Dagger จะใช้ค่า SP เท่าไหร่?
ตอบ : 0 เพราะเป็นความสามารถติดตัว
10. อาวุธธาตุใดที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน Byalan?
ตอบ : Wind Main Gauche

คำถามชุดที่ 2

1. มอนสเตอร์ใด ที่ดรอป Katar ที่มี slot?
ตอบ : Desert Wolf
2. มอนสเตอร์ใด ที่ดรอป Jur ที่มี slot?
ตอบ : Martin
3. อาชีพใดที่สามารถสร้างอาวุธธาตุ?
ตอบ : Blacksmith
4. เลือกอาวุธที่ไม่ใช่ประเภท Katar?
ตอบ : Gladius
5. มอนสเตอร์ที่ Izlude Dungeon ส่วนใหญ่เป็นธาตุอะไร?
ตอบ : Water
6. มอนสเตอร์ใด ไม่สามารถนำมาเป็น Q' Pet?
ตอบ : Roda Frog
7. เลือกมอนสเตอร์ที่มีดธาตุไฟโจมตีได้ดีที่สุด?
ตอบ : Hammer Goblin
8. เลือก Katar ที่ไม่มีธาตุ?
ตอบ : Infiltrator
9. มอนสเตอร์ใด ดรอปหมวก Ghost Bandana?
ตอบ : Ghostring
10. เลือกมอนสเตอร์ ที่ไม่ใช่ธาตุ Undead?
ตอบ : Spore

คำถามชุดที่ 3

1. เมื่อ Increase Dodge เต็ม 10 Flee จะเพิ่มเท่าไหร่?
ตอบ : 30
2. มอนสเตอร์ใดที่สามารถมองเห็นเมื่อใช้สกิล Hiding / Cloaking?
ตอบ : Andre
3. เลือกอาวุธที่ Assassin ใช้ได้ แต่ไม่สามารถใช้คู่กันได้?
ตอบ : Katar + Maingauche
4. เลือกเมืองที่เป็นสถานที่เปลี่ยน Thief?
ตอบ : Morroc
5. เลือกการ์ดที่ไม่ได้เพิ่ม AGI?
ตอบ : Whisper Card
6. เลือกความสามารถที่โดดเด่นของ Assassin?
ตอบ : เก่งด้านหลบหลีก
7. เมื่อ Job Level 50 จะบวกค่า AGI เพิ่มเท่าไหร่?
ตอบ : 10
8. Assassin ไม่สามารถใส่ไอเท็มใด?
ตอบ : Helm
9. เลือก Item ที่ใช้ในการเปลี่ยน Thief?
ตอบ : Orange Gooey Mushroom,Orange Net Mushroom
10. เลือกการ์ดที่ไม่จำเป็นสำหรับ Assassin?
ตอบ : Elder Willow Card

เมื่อตอบคำถามผ่านแล้วให้เดินขึ้นไปจะต่อจะพบกัน Barcardi และเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ

กำจัด Monster ครบ 6 ตัวแล้ว จะมีวาร์ปโผล่ขึ้นมา ให้เดินเข้าวาร์ปได้เลย
การทดสอบต่อไปจะเป็นการทดสอบด้านหลบหลีก
โดยเราจะต้องหลบฝูง Mummy และวิ่งไปยังสุดห้องอีกฝั่งนึง

การทดสอบนี้จะเป็นการเดินผ่านทางวงกต
วิธีเดิน ให้เดินไปทางซ้าย แล้วเลาะขอบกำแพงลงล่างไปเรื่อยๆ ดังรูปตัวอย่าง

เมื่อเดินมาถึง Guildmaster แล้ว เขาจะมีคำถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพทั้งหมด 4 ข้อ
(ให้เราตอบคำถามตามเฉลยด้านล่างได้เลย)

เฉลยคำถาม

1.สิ่งใดที่เจ้าคิดว่า มีความสำคัญสูงสุด ในการเป็น Assassin
ตอบ : ความเคารพต่อตนเองอย่าง Assassin..
2. เจ้าล่ะเหตุใดที่ทำให้อยากเป็น Assassin
ตอบ : ข้าชอบเดินทาง
3. เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าเป็น Assassin สิ่งแรกเจ้าจะทำคืออะไร ?
ตอบ : ข้าวางแผนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ Assassin ให้มากขึ้น..
4. มีอะไรที่เจ้าอยากถามข้าอีกใหม?
ตอบ : เหตุผลแห่งการเติบโตของ Assassin…


เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว Guildmaster จะเรียกทุกคนใน Guild มารวมตัวกัน
แล้วประชุมรับเราเป็น Assassin และจะให้ Item กับเรา
ซึ่งหากมี Job Level 50 เขาจะให้เราเลือกอาวุธของ Assassin เองและได้รับ Necklace of Oblivion 1 ea
แต่หากมี Job Level 40-49 จะได้รับอาวุธประเภท Knife โดยการสุ่ม และ Necklace of Oblivion 1 ea
หลังจากรับ Item เรียบร้อยแล้ว เราจะถูกส่งมายังห้องแรก ให้คุยกับ NPC Guildsman และเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เรา

ให้คุยกับ NPC Guildsman และเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เรา

Job Quest : Blacksmith

เงื่อนไขในการทำเควส

1. จะต้องเป็น Merchant Job lv. 40 ขึ้นไป

2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องทำเควส คุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพได้ทันที

3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน


ขั้นตอนทำเควส

ไปยังเมือง Geffen ดังภาพ สถานที่ดังกล่าวคือ สมาคม Blacksmith (พิกัด geffen 176 61)

เข้าไปด้านใน และ ลงทะเบียนกับ Npc Guildsman จากนั้นเขาจะบอกให้ไปพบหัวหน้าช่างที่เมือง Alberta

ให้เรามาที่เมือง alberta (117,42) แล้วเข้าไปข้างใน

เมื่อเข้ามาเเล้วให้คุยกับ Npc หัวหน้าช่าง ดังในรูป เขาจะถามคำถามเรา 10 ข้อ ให้ตอบให้ถูกต้อง โดยคำถามจะเป็นแบบสุ่ม 2 ชุด
(ให้ดูคำถามแรกว่าตรงกับชุดไหน เเล้วตอบตามเฉลยด้านล่างได้เลยครับ)

เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 1

ตอบ : (Alberta - Swordmace)
ตอบ : (มึนงง)
ตอบ : (หนีอย่างรวดเร็ว)
ตอบ : (Geffen)
ตอบ : (8 นาฬิกาจากหอคอย Geffen)
ตอบ : (Bible)
ตอบ : (Mink Coat)
ตอบ : (+5)
ตอบ : (Sakkat)
ตอบ : (ข้อไหนก็ถูก)

เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 2

ตอบ : (Al De Baran - Hammer)
ตอบ : (3 Zeny)
ตอบ : (ต้องมีรถเข็น)
ตอบ : (Alberta)
ตอบ : (5 นาฬิกาจากศูนย์กลางเมือง)
ตอบ : (Claymore)
ตอบ : (Mink Coat)
ตอบ : (+4)
ตอบ : (Anolian)
ตอบ : (ข้อไหนก็ถูก)


เมื่อเราตอบคำถามเรียบร้อยเเล้ว ให้คุยกับเค้าอีกรอบ จากนั้นเขาจะมอบหมายให้เรานำ Item ที่จำเป็นต่อการสร้างอาวุธของเขา ซึ่งจะสุ่มทั้งหมด 1 ใน 5 ชุด

เรานำไอเทมที่เขาต้องการเพื่อสร้างอาวุธ มาให้เขาเรียบร้อยแล้ว เขาจะบอกจุดหมายให้ไปส่งของ ซึ่งสุ่มทั้งหมด 5 เมือง

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 1 : ไปส่งที่ Morroc Npc ชื่อ Wickebine พิกัด morocc 27 112 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 2 : ไปส่งที่ Geffen Npc ชื่อ Baisulitst พิกัด geffen 46 164 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 3 : ไปส่งที่ izlude Npc ชื่อ Gromgast พิกัด izlude 69 1 78 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 4 : ไปส่งที่ Payon Npc ชื่อ Tilpitz พิกัด payon 149 41 จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 5 : ไปส่งที่ Comodo 159 342 Npc ชื่อ Bismarck จะได้ใบเสร็จรับของ (Voucher) มา 1 ใบ

หลังจากเราได้ใบเสร็จรับของ ให้เรานำมันกลับไปให้ Npc หัวหน้าช่างที่ Alberta ส่งมอบใบเสร็จแก่เขา
โดยเขาจะมอบหมายให้เราไปพบ Npc ชื่อ Mitmayer ที่เมือง Morocc

ให้เราไป Morocc (ที่พิกัด morocc 93 133) จะพบ Npc ชื่อ Mitmayer ยืนอยู่ใกล้สระน้ำ เธอจะถามคำถามเราซึ่งเป็น
คำถามที่เราต้องตอบให้ถูกต้อง และจะสุ่มคำถามทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน เราจำเป็นต้องตอบให้ถูกทั้งหมดจึงจะผ่านไปได้
(ให้ดูคำถามแรกว่าตรงกับชุดไหน เเล้วตอบตามเฉลยด้านล่างได้เลย)

เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 1

ตอบ : (Level 3 Enlarge Weight)
ตอบ : (Stun)
ตอบ : (1000 Zeny)
ตอบ : (24 %)
ตอบ : (23 %)


เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 2

ตอบ : (Skel Worker)
ตอบ : (Flame Heart)
ตอบ : (ข้อใดก็ได้)
ตอบ : (น้ำ)
ตอบ : (5 ชิ้น)


เฉลยคำถาม : คำถามชุดที่ 3

ตอบ : (ถามเขาว่าต้องการอะไร)
ตอบ : (Alberta)
ตอบ : (5 นาฬิกา)
ตอบ : (Morocc)
ตอบ : (DEX)

เมื่อตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเเล้ว เขาจะมอบ Hammer of Blacksmith ให้แก่เรา เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราสำเร็จการทดสอบ
** ในส่วนนี้ เราไม่สามารถใช้ Hammer of Blacksmith ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปได้ เพราะฉะนั้นระวังอย่าให้ซ้ำกับอันทั่วไป **

จากนั้นให้เรากลับไปหา Npc Blacksmith ที่สมาคม Blacksmith เมือง Geffen 176 61 อีกครั้งเราก็จะได้เป็น Blacksmith ทันที